Een bedrijfsarts denkt niet alleen mee in de belangen van de werknemer, maar ook van de werkgever. De bedrijfsarts adviseert tijdens een ziekte, en houdt daarbij met beide partijen rekening. Een bedrijfsarts wordt vaak verward met de arbo arts. Het verschil tussen beide artsen is dat de bedrijfsarts zich naast de basisopleiding gespecialiseerd heeft in bedrijfsgeneeskunde. De bedrijfsarts is BIG-geregistreerd als medisch specialist. De arbo arts mag alleen onder begeleiding van de bedrijfsarts hetzelfde werk doen.

De arts stelt een contract op, zodat werknemers zo goed mogelijk aan het werk kunnen. Hierdoor kan de werknemer weer op een gezonde manier aan het werk gaan en blijven. Dit advies is op basis van een verantwoorde manier waarop de werknemer weer aan de slag kan.

Een bedrijf kan ervoor kiezen om een bedrijfsarts in te schakelen om het werkklimaat te bevorderen.

Sommige bedrijven hebben een vaste bedrijfsarts in dienst, anderen hebben een arts op afroep. Het is belangrijk dat er persoonlijk contact is tussen arts en werknemer. Daarnaast wordt ook aangeraden om dezelfde arts in te schakelen als er sprake is van herhalend verzuim. Er kunnen indien nodig ook andere specialisten worden ingeschakeld, omdat verzuim meer is dan alleen ziek zijn. samen zullen deze specialisten er achter proberen te komen wat de onderliggende reden is voor de ziekte of verzuim, zodat deze op een passende manier opgelost kan worden.

Het is de taak van een bedrijfsarts om een personeelslid op een verantwoorde manier weer aan het werk te krijgen.

De voordelen van een bedrijfsarts op een rijtje:

  • Minder verzuimkosten
  • Een vast contactpersoon
  • Iemand die breder kijkt dan naar het verzuim alleen

 

Wanneer schakelt het bedrijf de hulp in van een bedrijfsarts?

Een werkgever schakelt de hulp van een bedrijfsarts in als een werknemer zijn werk niet voldoende kan uitvoeren. Dit kan om allerlei redenen zijn, er wordt hiervoor contact opgenomen met de arbodienst, waarna de ernst van de situatie bepaald wordt. Indien nodig zal er een gesprek worden ingepland met de bedrijfsarts, zodat deze kan bepalen hoe de werknemer weer beter kan functioneren.

 

Krijgt mijn werkgever de persoonlijke gegevens ook te zien?

Uiteraard kan de werkgever niet alle persoonlijke gegevens van de werknemer inzien. De werkgever krijgt het uiteindelijke advies van de bedrijfsarts te zien, waarin staat welke werkzaamheden de werknemer kan uitvoeren en in welke tijdsperiode. Mocht het nodig zijn dat de werknemer therapie├źn volgt, dan zal dit ook worden besproken met de werkgever, evenals een update over de successen van de therapie├źn. De bedrijfsarts zal ook beoordelen of ervan uit zowel de werknemer- als werkgeverszijde genoeg moeite wordt gedaan om het weer goed te laten lopen.

 

Heb ik keuze voor een andere bedrijfsarts?

De werkgever is aangesloten bij een arbodienst, waardoor het niet mogelijk is om een andere bedrijfsarts aan te vragen. Het is altijd mogelijk om een andere arts aan te vragen, maar de werkgever is niet verplicht om dit ook daadwerkelijk uit te voeren.

 

Wat als ik het niet met het advies eens ben?

 

Een werknemer mag een second opinion aanvragen als deze het niet eens is met de bedrijfsarts. De werkgever heeft hiertoe geen mogelijkheid. De bedrijfsarts mag het verzoek van de werknemer niet weigeren, tenzij er bijzonder zware argumenten zijn.

 

De bedrijfsarts adviseert werknemers op het gebied van werk en gezondheid, en heeft als doel om mensen gezond aan het werk te krijgen en te houden.