Blog Inleiding: Als iemand aan alcoholisme denkt, kunnen beelden opkomen van iemand die alleen in een bar zit en erg verslaafd aan alcohol is of op straat om geld zit te bedelen. Hoewel dit vaak heel reële scenario's zijn, is er een andere kant aan deze aandoening die niet zo voor de hand ligt, maar net zo destructief kan zijn. 

 

De invloed van alcoholisme op de geestelijke gezondheid 

Alcoholisme tast meer aan dan alleen de lichamelijke gezondheid. Een groot deel van de mensen die aan alcoholisme lijden worstelen ook met depressie, angst en andere geestelijke gezondheidsproblemen. Dat komt omdat alcohol de hersenen onder druk zet en ervoor kan zorgen dat iemand moeite heeft om helder te denken of beslissingen te nemen. Bovendien kan alcohol drinken leiden tot langdurige veranderingen in de hersenchemie die bestaande geestelijke gezondheidsproblemen kunnen verergeren. 

 

Een ander minder besproken aspect van alcoholisme is het sociale stigma dat vaak volgt op degenen die eraan lijden. Mensen met alcoholmisbruik worden vaak gezien als "slechte mensen" die ten koste van alles vermeden moeten worden. Dit leidt ertoe dat ze zich geïsoleerd voelen van de samenleving en maakt het voor hen moeilijk om hulp te zoeken wanneer ze die het meest nodig hebben. Het bestendig ook de cyclus van verslaving door mensen het gevoel te geven dat ze geen herstel of behandeling verdienen omdat ze door anderen negatief worden bekeken. 

Financiële kosten van alcoholisme 

Ten slotte brengt alcoholisme hoge financiële kosten met zich mee voor zowel individuen als hun gezinnen. Verslaafden geven vaak grote hoeveelheden geld uit aan alcohol en aanverwante middelen, waardoor hun financiën en die van hun omgeving die hen financieel steunen of op een andere manier hulp bieden onder druk komen te staan. Daar komt nog bij dat behandelprogramma's zoals afkickklinieken en steungroepen betaling vereisen, wat de kosten van herstel van verslaving nog hoger maakt.                      

Conclusie: 

Alcoholisme is een verraderlijke aandoening die dagelijks veel mensen over de hele wereld treft. Hoewel het gemakkelijk is om de aandacht te richten op de fysieke aspecten zoals schade aan organen en leverfalen, zijn er veel subtielere maar even destructieve gevolgen zoals een verminderde geestelijke gezondheid, sociaal stigma en financiële kosten die gepaard gaan met herstel van verslaving. Als jij of iemand die je kent worstelt met alcoholisme, bedenk dan dat je niet alleen bent en dat er altijd hulp beschikbaar is! Zoek professionele hulp bij je arts of bij plaatselijke bijeenkomsten van de Anonieme Alcoholisten
Als je vandaag nog steun nodig hebt om je verslaving te overwinnen! Kijk op het voor meer informatie over verslaving en de behandeling.