Particuliere thuiszorg in Nijmegen

Thuis blijven wonen met Particuliere thuiszorg in Nijmegen

Door de betere leefomstandigheden van tegenwoordig kunnen ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, ook in Nijmegen. Helaas komt er voor veel ouderen ooit het moment dat het niet meer lukt en dan is er hulp nodig. Vaak bestaat die hulp uit de partner die een extra stapje doet of een ander familielid, vriend of een goede buur. Zo iemand noemen we een mantelzorger. Mantelzorgers nemen met hun liefdevolle zorg veel zorgtaken over waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Maar ook mantelzorgers, ondanks al hun liefdevolle, belangeloze inzet, worden ouder, hebben andere verplichtingen of lopen tegen hun beperkingen aan. Wat doet u dan? U zou ervoor kunnen kiezen om te worden opgenomen in een verzorgingshuis of een verpleeghuis, maar wat als u toch graag thuis wilt blijven wonen? In die situatie kunt u terugvallen op particuliere thuiszorg in Nijmegen van Attend24uurszorg. Attend24uurszorg levert zorg vanaf 3 uur per dag tot 24 uur per dag.


Particulier thuiszorg in Nijmegen: hoe werkt het?

De eerste stap is dat u contact opneemt met Attend24uurszorg. Hiervoor kunt u bellen met 06-51728699 of mailen met apeldoorn@attend24uurszorg.nl. Attend24uurszorg regelt de gevraagde zorg door te bemiddelen tussen u en de verplegenden en verzorgenden die de gevraagde zorg kunnen leveren. Omdat elke zorgvraag anders is, biedt Attend24uurszorg altijd maatwerk. Wilt u een periode overbruggen waarin de mantelzorger op vakantie is? En is er gedurende de hele dag zorg nodig? Dan regelt Attend24uurszorg voor u verzorgenden die de hele dag beschikbaar zijn gedurende de vakantieperiode van de mantelzorger. Of wilt u op regelmatige basis een dagdeel of hele dag particuliere thuiszorg? Attend24uurszorg regelt voor u de aanwezigheid van een verzorgende of verplegende. Zo kunt u particuliere thuiszorg in Nijmegen krijgen volgens uw eigen wensen.

Zie ook: Thuiszorg aanvragen in Apeldoorn of Zorg aan huis in Arnhem


Wat kost particuliere thuiszorg in Nijmegen?

De particuliere thuiszorg van Attend24uurszorg in Nijmegen is er voor mensen die een zorgindicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarmee kan een persoonsgebonden budget (PGB) worden aangevraagd bij het regionale zorgkantoor in Nijmegen. Wanneer deze aanvraag is goedgekeurd kunnen zorgverleners hun rekening sturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als niet alle kosten kunnen worden vergoed vanuit het PGB, dan kunnen de kosten van de niet-vergoede zorg als zorgkosten worden afgetrokken bij de aangifte van de Inkomstenbelasting, zodat alles toch betaalbaar blijft. Attend24uurszorg helpt u graag met het bekijken van de mogelijkheden om particuliere thuiszorg in Nijmegen voor u haalbaar te maken.

PGB ZORG

Ter ontlasting mantelzorger, slaap- en waakwacht

Meer informatie

PALLIATIEVE ZORG

Verzorging en verpleging bij een ongeneeslijke ziekte

Meer informatie

TERMINALE ZORG

Verzorging en verpleging tijdens de laatste levensfase

Meer informatie

24- UURS ZORG

Permanente zorg aan huis, dag en nacht

Meer informatie

Apeldoorn Den Haag