Terminale zorg

Attend24uurszorg biedt terminale zorg aan huis. Het betreft zorg die wordt geboden tijdens de laatste levensfase.

Terminale thuiszorg

Wanneer u en/of uw naaste te horen krijgt dat de dood binnen afzienbare tijd zal volgen dan is dit het begin van de terminale zorg. Een wens van velen in deze allerlaatste levensfase is dat men thuis wil sterven binnen de eigen vertrouwde omgeving samen met de mensen die hen dierbaar zijn.

Attend24uurszorg biedt terminale zorg aan huis. Wij organiseren een vast zorgteam met professionele verzorgenden en/of verpleegkundigen, die allen gescreend zijn op kennis, vaardigheden, taken, bejegening en betrouwbaarheid. Dit zorgteam is verantwoordelijk voor de terminale zorg voor u of uw naasten. De verzorgenden en verpleegkundigen van Attend24uurszorg zijn er met respect voor uw privacy.

Verschil palliatieve en terminale zorg

De palliatieve fase is de fase in een ziekteproces, waarbij genezing redelijkerwijs niet meer te verwachten is. Het verschil met de terminale fase is het feit dat de terminale fase begint als het besef er is dat het overlijden binnen afzienbare tijd zal volgen. Zowel palliatieve als terminale zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven voor u en/of uw naaste.

Wilt u meer informatie over onze terminale zorg van Attend of wilt u direct zorg aanvragen dan kunt u contact met ons opnemen.