Palliatieve zorg

Heeft u of uw naaste palliatieve zorg nodig? Attend24uurszorg biedt palliatieve zorg aan huis. Het betreft zorg die erop gericht is uzelf of uw naaste met een ongeneeslijke ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven tijdens het ziekteproces.

Verschil palliatieve en terminale zorg

De palliatieve fase is de fase in een ziekteproces, waarbij genezing redelijkerwijs niet meer te verwachten is. Het verschil met de terminale fase is het feit dat de terminale fase begint als het besef er is dat het overlijden binnen afzienbare tijd zal volgen.

Palliatieve thuiszorg

Attend24uurszorg biedt palliatieve zorg aan huis. Wij organiseren de palliatieve zorg voor u of uw naaste. Zo kunt u of uw naaste thuis blijven wonen gedurende deze fase. Er wordt gewerkt met een vast zorgteam met professionele verzorgenden en/of verpleegkundigen, die allen gescreend zijn op kennis, vaardigheden, taken, bejegening en betrouwbaarheid. De medewerkers van Attend24uurszorg verlenen professionele zorg aan huis met aandacht voor uw comfort en privacy. Palliatieve thuiszorg van Attend24uurszorg is een alternatief voor overplaatsing naar bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis.

Wilt u meer informatie over onze palliatieve zorg van Attend of wilt u direct palliatieve zorg aanvragen dan kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie over de financiering van palliatieve thuiszorg verwijzen wij u graag door naar onze pagina over zorgfinanciering.