Over Attend24uurszorg

Voorgeschiedenis 1988-2018 al 30 jaar!

Sinds 1988 hebben we ervaring opgedaan met 24 uurs zorg, eerst vanuit de pioniersonderneming ”Verpleegkundig bureau Jacobs” vervolgens in 2005 omgedoopt tot Attend24uurszorg. De laatste wijziging had te maken met een omzetting van medewerkers in loondienstverband naar een ZZP-formule zoals we die nu kennen.

Missie

Attend24uurszorg heeft de ambitie om mensen die vaak al een verpleeghuisindicatie hebben, toch in staat te stellen levenslang thuis te kunnen blijven leven. We hebben daarbij niet alleen aandacht voor verpleegkundige en verzorgende aspecten maar we letten op het welzijn van de hele mens in zijn sociaal netwerk, buren, familie, vrienden en we hebben oog voor hobby, ontspanning door inspanning, intellectueel of fysiek en activiteitenbegeleiding.

Visie

‘Eigen haard is goud waard’, zeker in de herfst van een mensenleven. Men is gehecht aan zijn omgeving en wil daar zo lang mogelijk aangenaam vertoeven, met een vast team hulpverleners, dat maatwerk kan leveren, passend bij deze persoon, met zijn persoonlijkheid, aandoening en beperkingen.

In 30 jaar hebben we heel veel zorg kunnen verlenen en win-win situaties kunnen creëren voor families en zzp'ers als verpleegkundigen, verzorgenden en gastvrouwen.

Toekomst

Intern hebben we het vaak over de demografische golf van 1945, de geboortegolf, die in 2030, de leeftijd van 85 jaar zou kunnen bereiken. Die golf is anno 2015 in de leeftijd van 70 jaar. Tijdens de komende 10 jaar zal de geboortegolf, die in de 50-er jaren resulteerde in dubbele lagere schoolklassen, resulteren in een extra golf van zorgaanvragen. Tel daarbij de terugtredende staat, de afbouw van de AWBZ, de trend om te gaan naar het Duitse Model-waarbij de mantelzorger meer doet en er een onderhoudsplicht is van kinderen jegens ouders -de drempel voor verzorgings- en verpleeghuizen, de verhoging van eigen bijdragen en de verhalen over eigen huis opeten…. Dan schatten wij in dat het nog drukke jaren kunnen worden.

Wij zijn paraat om levenslange thuiszorg concreet in te vullen met blokkenzorg zoals u die wenst.

Netwerkrelaties Attend24uurszorg